PAG Group - Professional Automotive Group sp. z o.o.

Działalność społeczna

Biznes to nie jedyny obszar działania PAG, w przeciągu ostatnich 30 lat obserwuje się wzrost częstości występowania nadwagi i otyłości na świecie. Problem ten należy postrzegać w kategorii rozprzestrzeniającej się epidemii. Szczególnie tyczy się to krajów wysoko rozwiniętych. Wyniki najnowszych badań są alarmujące. Otyłość jest szóstym z kolei czynnikiem ryzyka, odpowiedzialnym za liczbę zgonów na świecie.

PAG Group - Professional Automotive Group sp. z o.o.

Działalność społeczna

Biznes to nie jedyny obszar działania PAG. W przeciągu ostatnich 30 lat obserwuje się wzrost częstości występowania nadwagi i otyłości na świecie. Problem ten należy postrzegać w kategorii rozprzestrzeniającej się epidemii. Szczególnie tyczy się to krajów wysoko rozwiniętych. Wyniki najnowszych badań są alarmujące. Otyłość jest szóstym z kolei czynnikiem ryzyka, odpowiedzialnym za liczbę zgonów na świecie.

Mając to na uwadze, obserwując zachodzące zmiany społeczne i ich następstwa, staramy się wspierać wszelkie formy aktywizacji ruchowej i sportowej w różnych dziedzinach.

Wierzymy, że sport uczy pokory i radzenia sobie z czynnikami zewnętrznymi, na które nie mamy wpływu, pomaga pozbyć się chorobliwego perfekcjonizmu. Rozwój i osiągnięcia sportowe podnoszą wiarę we własne siły, uczą koncentracji, ale także poszukiwania rozwiązań, kreatywności i dystansu do siebie oraz otoczenia. Przede wszystkim jest najlepszym lekarstwem na otyłość i nadwagę – plagę XXI wieku!

PAG Group - Professional Automotive Group sp. z o.o.

PAG Open - ogólnopolski turniej tenisa ziemnego dla amatorów

PAG Group - Professional Automotive Group sp. z o.o.

Bernacik Team

PAG Group - Professional Automotive Group sp. z o.o.

Turniej Mikołajkowy Red Box

PAG Group - Professional Automotive Group sp. z o.o.

Professional Automotive Group Spółka z o.o.

ul. Górecka 23
60-201 Poznań

Tax no.: 779 249 03 47

PAG Group – Professional Automotive Group